Ekebergveien 233 er en moderne næringseiendom sentralt beliggende ved Sæterkrysset på Nordstrand.Bygget har heis, ventilasjon og kjøling.
Eiendommen har totalt 2.200 m2 næringslokale inkl. lager for utleie.
I tillegg har eiendommen et garasjeanlegg med 14 parkeringsplasser inne og
14 gjesteparkeringsplasser ute.

Sæter Eiendom AS,
Ekebergvn. 233, 1162 Oslo
Postadr.: Pob 1785 Vika, 0122 Oslo

Kontakt:

22337280/90063431

Online:

www.karlander-invest.no Epost:joakim@karlander-invest.no

Lukk meny