Nordstrand Velhus AS eier eiendommene Ekebergveien 228 C og Nordstrandhuset.  Samtlige aksjer eies av Nordstrand Vel.

NORDSTRAND VELHUS AS

v/Olav Dalen Zahl
Nordstrandveien 25
1163  Oslo

Kontakt:

90 98 83 86

Online:

Lukk meny